اداره کردن شهرها گران شده است

سیریک - مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان گفت: در واقع امروزه اداره کردن شهرها در ایران گران شده، به طوری که گرانتر از در آمدشان اداره می کن

به گزارش تجارت جنوب آنلاین،صفر صادقی پور صبح پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار سیریک، اظهار کرد: از آنجائیکه امروزه اداره کردن شهرها در کشورمان گران شده، از همین رو کار کردن برای شهرداران در شهرداریها سخت شده است.

صادقی پور با اشاره به اینکه، در استان هرمزگان ۴۸ شهر وجود دارد، که تعداد ۴۰ شهر تکلیف شهرداران آن مشخص شده است، افزود: از آنجائیکه امروز جمعیت زیادی برای مراسم معارفه شهردار سیریک آمده است نشانه این است که شهر و توسعه این شهر برای مردم مهم است.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها معمولا خود گردان هستند و با درآمدزایی باید شهر را اداره کنند، تصریح کرد: شهرداریها توسط یک نهاد غیر دولتی که بیشترین ارتباط با مردم دارند نیز اداره می شود، که حوزه تاثیر گذاری زیادی در بین جامعه دارد، و همین هم باعث شده که خواسته های مردم بیشتر باشد، انتظاری که مردم دارند بجا و به حق است و در ادامه تاکید کرد، شهرداران باید پاسخگوی خواسته های مردم باشند.

وی با بیان اینکه، شهرداری ها برای اینکه جواب خواستهای مردم دهند به تأمین مالی نیاز دارند، خاطرنشان کرد: متاسفانه شهرداری ها منابع مالی پایداری ندارند، و متکی به کمک های‌ دولتی هستند، که اگر این کمک ها نباشد معمولا شهرداری‌ها دچار مشکل می شوند.

صادقی پور با بیان اینکه، ما به دنبال‌ منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها هستیم، افزود: شهر سیریک ظرفیت‌های زیادی دارد بخصوص در زمینه گردشگری که نیاز است شهرداری سیریک با برجسته کردن آنها از این ظرفیت‌ها به نحوی بهتر استفاده کند.

وی با بیان اینکه، استفاده از ظرفیت‌ها معمولا مدیریت های لازم نیاز دارد، و در ادامه با تاکید بر شهرداران افزود: شهرداران باید برنامه ریزی مدونی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت مردم داشته باشند.

وی تأکید کرد: شهرداران تنها بدنبال نوشتن صورت جلسات و مصوبات نباشند، بلکه امروزه اگر پروژه ها اجرا شود مردم بیشترین سود می برند.

وی یکی از چالش‌های اساسی شهرداری ها را ساختار نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: معمولا شهرداری‌هایی که از لحاظ نیروی انسانی چابک دارند دچار چالش نخواهند شد، پس نیاز است که‌ شهرداران مراقب نیروی انسانی خود باشند.

وی با تاکید بر اینکه اعضای شورا وحدت و همدلی سرلوحه کار خود قرار دهند، بیان کرد : زمانی که وحدت و تعامل در بین اعضای شورا باشد، یقناً شهر بهتر توسعه پیدا می کند.

Print Friendly, PDF & Email