استفاده از پتانسیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم جهت ارتقاء علمی پرسنل تامین اجتماعی

نشست بررسی و تسهیل مشکلات دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد واحد قشم با حضور دکتر رزم آرا رییس دانشگاه علوم پزشکی قشم و دکتر مومنی سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین،دکتر رزم آرا در این نشست ضمن تبریک انتصاب دکتر مومنی به سمت سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان، با بیان اینکه ارتقاء آموزشی دانشجو ها یکی از مهترین عوامل بهبود کیفیت درمان است، خواستار تعامل بیشتر این مدیریت با دانشگاه شد.
وی افزود: دانشگاه آزاد قشم این پتانسیل را دارد جهت ارتقاء علمی و تحصیلات تکمیلی پرسنل آن مدیریت همکاری لازم را داشته باشد.
دکتر رزم آرا ابراز امیدوار کرد که مدیریت جدید درمان تامین اجتماعی بتوانند همکاری لازم جهت افزایش رفاهیات دانشجویان پزشکی که در بیمارستان خلیج فارس بندرعباس مشغول به تحصیل هستند را داشته باشند.
دکتر مومنی سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان نیز با بیان اینکه رویکرد جدید این مدیریت افزایش آموزش و بهره وری پرسنل و دانشجویان است گفت: ما طبق تفاهم نامه فی مابین در کنار دانشگاه آزاد واحد بین الملل قشم هستیم و تمام تلاش خود را برای افزایش رفاهیات و امور آموزشی دانشجویان خواهیم داشت.