ضرورت احداث درمانگاه در شهرک پیامبر اعظم (ص) تأکید شد

سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان در دیدار با رییس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: ما در جهت خدمت به مردم علی الخصوص حوزه درمان که مانند امنیت مهم است همیشه در کنار دانشگاه علوم پزشکی هستیم.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین،دکتر غلامعباس مومنی ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد مردم هرمزگان بیمه شده تامین اجتماعی هستند بایستی تلاش مضاعفی در ارائه خدمات درمانی داشته باشیم و به همین دلیل همکاری و مساعدت دانشگاه در حوزه درمان و آموزش برای ما ضروری است.
وی با اشاره به اهمیت ارتقاء همکاری های دوجانبه دانشگاه و تامین اجتماعی یادآور شد: راه اندازی و مجوز آنژیوگرافی، تخصیص پزشک در درمانگاه های تامین اجتماعی موجود در استان، رفع دغدغه مردم شهرک پیامبر اعظم (ص) در خصوص احداث درمانگاه که بیش از ۲۰ درصد جمعیت بندرعباس در آن جا دارد از مهمترین مواردی است که انتظار است دانشگاه علوم پزشکی همکاری و مساعدت بیش از پیش را با سازمان تامین اجتماعی را داشته باشد.
دکتر فرشیدی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن تبریک انتصاب دکتر مومنی به سمت سرپرستی مدیریت درمان تامین اجتماعی گفت: ما جهت همکاری و مساعدت در همه زمینه ها در کنار تامین اجتماعی هستیم و با توجه به اینکه هزینه های درمانی بخصوص در بخش پاراکلینیکی افزایش یافته است، ممکن است عده ای از مردم توانایی استفاده از این خدمات را نداشته باشند انتظار می رود این سازمان که بخشی از درمان است بیشتر از گذشته برای ارائه خدمات در کنار دانشگاه باشد.
وی افزود: در خصوص احداث درمانگاه در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس و کمبود های درمانی در آن منطقه نیاز به هم اندیشی و همکاری دوجانبه جهت رفع این مشکل داریم. همچنین در شرق هرمزگان نیز نیاز به توسعه بیشتر درمان در درمانگاه های تامین اجتماعی لازم است.
وی همچنین در اشاره به وجود شرکت های بزرگ وابسته به سازمان تامین اجتماعی در هرمزگان خاطر نشان کرد: انتظار می رود این شرکت ها مسئولیت های اجتماعی خود در کمک به بخش درمان را در همین استان هزینه کنند تا شاهد توسعه خدمات درمانی و کاهش مشکلات این حوزه باشیم.