زلزله با قدرت ۵.۲ ریشتر حوالی جناح را لرزاند

بندرعباس- پنج زلزله بندر چارک و منطقه جناح در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین،زلزله اول مقارن ساعت ۱۰:۲۵ دقیقه امروز چهارشنبه حوالی بندر چارک را لرزاند

قدرت این زلزله ۴.۵ ریشتر و در عمق ۱۹ کیلومتری بوده است.

زلزله بعدی مقارن ساعت ۱۰:۲۹ دقیقه با قدرت ۴.۴ ریشتر در عمق ۱۴ کیلومتری این بندر را به لرزه درآورد.

همچنین زلزله بعدی نیز مقارن ساعت ۱۰:۳۶ دقیقه با قدرت ۵.۲ ریشتر در عمق  هشت کیلمتری حوالی جناح را لرزاند.

زلزله بعدی نیز مقارن ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه با قدرت  ۴.۲ ریشتر در عمق هشت کیلومتری حوالی بندرچارک را لرزاند.

همچنین زلزله بعدی مقارن ساعت ۱۰:۴۶ دقیقه  با قدرت ۴.۶ ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتری چارک را لرزاند.

Print Friendly, PDF & Email