بازدید مدیرعامل بنیاد احسان از روستاهای گافر بشاگرد

بشاگرد - مدیرعامل بنیاد احسان به همراه مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هرمزگان در سفری دو روزه در هرمزگان از روستاهای دورافتاده بشاگرد و جزایر هرمزگان بازدید کرد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین،سعید سلیمانی مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی در سفری دو روزه از روستاهای صعب البور در بخش گافر و پارامون بشاگرد و همینطور جزایر هرمز و لارک بازدید کرد.

مدیرعامل بنیاد احسان در حاشیه بازدید از مدرسه قرآنی بیت الزهرا کشپیری اظهار داشت: مدرسه اشتغال و کارآفرینی در این مؤسسه قرآنی به همت حفاظ و حمایت بنیاد احسان راه اندازی می شود.

سلیمانی در بازدید از روستای حسن آباد بشاگرد نیز عنوان کرد: لوازم منزل وسایل سرمایشی مناطق محروم توسط بنیاد احسان تأمین می شود.

بازدید از جزایر هرمز و جلسه با مسئولین جزیره از دیگر برنامه های سفر سلیمانی به هرمزگان بود ، وی در این جلسه گفت: تلاش برای رفع آسیب های اجتماعی جزیره با حمایت همه دستگاهها اجرایی می گردد و بنیاد احسان از طرح های فرهنگی اجتماعی حمایت می کند.

Print Friendly, PDF & Email