انعقاد تفاهمنامه احداث تاسیسات نیرورسانی جهت تامین برق ۶ سایت پرورش میگو در هرمزگان

بندرعباس - دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: با تلاش و پیگیری های دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و اتحادیه آبزیان استان هرمزگان، تفاهمنامه احداث تاسیسات نیرو رسانی جهت تامین برق 6 سایت پرورش میگو در هرمزگان اجرایی می شود.

به گزارش تجارت آنلاین،دکتر پیام رضایی در این رابطه اظهار داشت: در شصت و دومین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با مبحث برق رسانی به سایت های پرورش میگو در استان و بررسی های صورت گرفته و به دنبال آن برگزاری نشست های تخصصی متعدد با حضور بخش های ذی ربط، تفاهمنامه برق رسانی به ۶ سایت پرورش میگو در استان تصویب و اجرایی می شود.

وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه برق رسانی به سایت های پرورش میگو با اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل سفر ریاست جمهوری با اولویت بندی در فاز اول سایت های پرورش میگو سایه خوش، کولغان، خورنمکی، حسن لنگی، مجاور مقام و نقاشه و مشارکت ۵۰ درصدی مزارع صورت می پذیرد که دستاورد بسیار بزرگی برای بخش آبزیان استان است.

رضایی در این رابطه اظهار داشت: اتحادیه آبزیان استان هرمزگان جهت حمایت از تولید کنندگان پرورش میگو با بررسی های کارشناسانه و همچنین برگزاری نشست های متعدد کارشناسی شورای گفتگو در این خصوص توانستند با یک کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق ازطریق شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی دستاورد بسیار خوبی برای بخش آبزیان استان رقم بزنند.

دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان تصریح کرد: شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی ظرفیت بسیار خوبی برای مانع زدایی و رفع مشکلات بخش تولید استان است و خوشبختانه استاندار هرمزگان نیز در این مسیر تعامل و همکاری بسیار خوبی با بخش خصوصی داشته اند.

وی بیان داشت: بر اساس این تفاهمنامه تا پایان این پروژه با همکاری اداره شیلات، شرکت برق منطقه ای و شرکت توزیع برق استان هرمزگان با اعتباری بالغ بر ۱۵ هزار هکتار از مزارع استان برق رسانی خواهد شد که در آینده شاهد تحولات بسیار خوبی در بخش آبزیان استان خواهیم بود.

دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان در پایان از تعامل و همراهی استاندار هرمزگان با بخش خصوصی و تلاش جهادگونه برای رفع موانع تولید در استان هرمزگان قدردانی به عمل آورد.