بیش از ۵۵ هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم آزاد سازی شد

قشم - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: ۳ قطعه از اراضی ملی و دولتی در شهرهای درگهان و سوزا جزیره قشم به مساحت مجموعاً ۵۵ هزار و ۱۸۵ مترمربع آزاد سازی شده است.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین،مجتبی قهرمانی، ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف شده را بیش از ۸۲۲ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این رفع تصرفات به دستور دادستان عمومی و انقلاب قشم و توسط یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی منطقه آزاد با همکاری مأموران نیروی انتظامی و دریابانی انجام شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگر است، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامه‌ها باید بر پیشگیری از زمین خواری‌های جدید و رفع تصرفات گذشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته در مناطق مختلف استان در خصوص آزادسازی تصرفات گذشته زیر ذره بین دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: اراضی رفع تصرف شده اراضی ارزشمندی هستند که باید تلاش شود از طمع مجدد زمین خواران مصون بمانند.

Print Friendly, PDF & Email