تحویل موقت ساختمان فعلی دانشگاه آزاد به آموزش و پرورش کیش

کیش - با توجه به مشکلات ناشی از کمبود فضاهای آموزشی مورد نیاز در سال تحصیلی جدید ساختمان فعلی دانشگاه آزاد به صورت موقت در اختیار آموزش و پرورش کیش قرارگرفت.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین،براساس برگزاری جلسات در تیرماه امسال با موضوع “بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش کیش” ساختمان فعلی دانشگاه آزاد اسلامی که دارای ساختمان دیگر در شهرک دانشگاهی جزیره است و با گذشت انقضای مدت زمان قرارداد و حکم قانونی بخشی از آن تحویل شده بود با حضور مسوولان سازمان و آموزش پرورش به صورت موقت در اختیار اداره آموزش و پرورش کیش قرار گرفت.

لازم به ذکر است مابقی مجتمع مذکور پس از تکمیل روند تخلیه، تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

ساختمان فعلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش به عنوان یکی از فضاهای آموزشی برای تامین کلاس های درس دانش آموزان اداره آموزش و پرورش این منطقه به صورت موقت در نظر گرفته شده است.

Print Friendly, PDF & Email