۱۴ پروژه عمرانی در شهرستان بندرخمیر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت

بندر خمیر - همزمان با پنجمین روز از هفته گرامیداشت دولت ۱۴ پروژه ورزشی، برق رسانی، بهداشت و درمان، بازارچه مرزی و عمران شهری در شهرستان بندرخمیر با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین،احسان کامرانی همزمان با پنجمین روز از هفته گرامیداشت دولت با همراهی مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری به منظور افتتاح پروژه های مهم شهرستان عازم شهرستان بندر خمیر در غرب استان شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، در بدو ورد به شهرستان بندر خمیر با حضور در شهر بندر پل این شهرستان با همراهی فرماندار شهرستان بندر خمیر، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و جمعی دیگر از مدیران پایگاه اورژانس جاده ای ۱۱۵ این بندر را با اعتباری بیش از هشت میلیارد تومان که به صورت مشارکتی توسط خیران و دانشگاه علوم پزشکی استان احداث و تجهیز گردیده افتتاح و مورد بهره برداری قرار داد.

دکتر کامرانی در ادامه افتتاح پروژه های هفته دولت بندر پل بازارچه ملوانی این شهر را با زیربنای ۴۲۰ متر در ۸ غرفه که توسط بخش خصوصی احداث گردیده افتتاح و مورد بهره برداری قرار داد.

با افتتاح بازارچه ملوانی بندر پل برای ۲۲ نفر از جوانان جویای کار این شهر فرصت اشتغال مهیا شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، در ادامه افتتاح پروژه های هفته دولت شهرستان بندر خمیر عازم بخش رویدر این شهرستان شد و چندین طرح ورزشی و شهرداری را در این بخش افتتاح و مورد بهره برداری قرار داد.

زمین ورزشی چمن مصنوعی روستاهای رودبار، کرویه، دهنو و طرح تجهیز و روشنایی زمین چمن ورزشی روستای بناب از جمله طرح های ورزشی بود که در بخش رویدر با حضور دکتر کامرانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، در ادامه سفر به بخش رویدر با حضور در شهر رویدر پروژه های شهرداری این شهر را مورد بهره برداری قرار داد.

پروژه های شهرداری رویدر شامل طرح آسفالت معابر و خیابان های شهرک المهدی، طرح آسفالت خیابان مولوی و طرح روکش آسفالت خیابان شهدای شهر رویدر از جمله طرح های بود که همزمان با پنجمین روز از هفته گرامیداشت دولت در شهر رویدر با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

زمین ورزشی چمن مصنوعی محله ای شودان پروژه دیگری بود که همزمان با پنجمین روز از هفته گرامیداشت دولت در شهر رویدر با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

دکتر کامرانی در ادامه سفر به شهرستان بندرخمیر همزمان با پنجمین روز از هفته گرامیداشت دولت پروژه های برق رسانی این شهرستان را مورد بهره برداری قرار داد.

بیست و پنج دستگاه پست برق هوایی، روشنایی معابر و ۱۴ کیلومتر توسعه شبکه برق شهرستان بندر خمیر از جمله پروژه های برق رسانی بود که معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در شهرستان بندر خمیر با اعتباری بالغ بر ده میلیارد تومان افتتاح و مورد بهره برداری قرار داد.

همزمان با هفته گرامیداشت دولت بیش از ۶۰ طرح عمرامی در شهرستان بندر خمیر با ۲۰۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

Print Friendly, PDF & Email