کاهش آسیب های اجتماعی و توانمندسازی دانش آموزان دغدغه دستگاه های فرهنگی

بندرعباس - با حضور رسول جهانداری رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، محمود غیبی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان و معاونین سازمان نشستی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی که متوجه دانش آموزان است برگزار شد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین،رسول جهانداری در این نشست بیان داشت: همکاری مجموعه های مرتبط با یکدیگر و داشتن اهداف مشترک، کمک می کند تا خدمتی ماندگار در جامعه و برای مردم رقم زده شود.
وی افزود: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس در برگزاری کارگاه های آموزشی، در اختیار گذاشتن فرهنگسراها و سالن های ورزشی برای آموزش و پرورش دانش آموزان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی که دغدغه دستگاه های فرهنگی است آمادگی کامل دارد.
جهانداری خاطرنشان کرد: در بحث فرهنگ شهروندی، سازمان و اداره آموزش و پرورش ظرفیت خوبی برای ترویج و ارتقا فرهنگ شهروندی در بین دانش آموزان و والدین آنها خواهند داشت تا در موضوعات مختلف آموزش هایی توسط کارشناسان شهرداری ارائه شود.

محمود غیبی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان، گفت: مجموعه آموزش و پرورش تنها در ارائه درس خلاصه نمی شود بلکه در تمامی حوزه های آسیب شناسی اجتماعی که دانش آموزان را تهدید می کند با ورود به این موضوعات باید جهت رشد و پرورش آنها از هیچ تلاشی دریغ نکند.
وی ادامه داد: با توجه به وجود فرهنگسراها و اساتیدی که سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی در اختیار دارد می توانیم به صورت مشترک فعالیت هایی برای توانمندسازی و کاهش آسیب های اجتماعی انجام دهیم و آموزش و پرورش بزرگترین دستگاهی است که با دانش آموزان و والدین ارتباط داشته و می شود اهداف مشترکی را در بحث فرهنگی اجتماعی ورزشی پیش ببریم.