آزادسازی ۱.۵کیلومتر از حریم دریا در محدوده معدن خاک سرخ هرمز

بندرعباس - دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان گفت: با صدور دستور قضایی، ۱.۵ کیلومتر از حریم شصت متری دریا در محدوده معدن خاک سرخ جزیره هرمز آزاد سازی و رفع تصرف شد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین،علیرضا احمدی منش بیان داشت: با حضور معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان در محل، ساخت و سازهای غیر مجاز موجود در این اراضی نیز تخریب شده است.

وی خاطرنشان کرد: درباره ساخت و سازها و تصرفات غیر مجاز در جزیره هرمز، تدابیر لازم اندیشیده شده و بررسی نحوه واگذاری در دستور کار دادسرای مرکز استان هرمزگان و شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین از تشکیل کارگروه‌هایی تخصصی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به منظور مقابله منسجم و هدفمند با تصرفات، تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در جزیره هرمز خبر داد.

Print Friendly, PDF & Email