اطلاعیه پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد پردیس قشم وابسته به دانشگاه هرمزگان (سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱)

پرديس قشم دانشگاه هرمزگان بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و با هدف تربيت نيروی انساني متخصص، از طریق آزمون اختصاصی (مصاحبه)، برای سال تحصيلي 1402-1401 در مقطع کارشناسي ارشد رشته-گرایشهای زیر دانشجومي پذيرد:

به گزارش تجارت جنوب آنلاین،

پردیس قشم دانشگاه هرمزگان بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص، از طریق آزمون اختصاصی (مصاحبه)، برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مقطع کارشناسی ارشد رشته-گرایشهای زیر دانشجومی پذیرد:
 • مهندسی عمران گرایش سازه های دریایی
 • مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • علوم و مهندسی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان
 • مدیریت و کنترل بیابان
 • علوم و مهندسی آبخیز گرایش مدیریت حوزه‌های آبخیز
 • علوم و مهندسی آبخیز گرایش حفاظت آب و خاک
 • مشاوره گرایش مشاوره خانواده
 • مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
 • سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • طبیعت گردی گرایش اکوتوریسم
 • علوم دریایی و اقیانوسی گرایش اقیانوس شناسی فیزیکی
 • ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیر
 • ریاضیات و کاربردها گرایش هندسه (توپولوژی)
 • ریاضیات و کاربردها گرایش جبر

برای اطلاع از ادامه مراحل ثبت نام کلیک کنید     qeshme1