سازمان خصوص‌سازی سهام آلومینیوم المهدی و هرمزال را واگذار می کند!

سازمان خصوص‌سازی به منظور وصول مطالبات خود از خریدار قبلی سهام و دارایی‌های آلومینیوم المهدی و هرمزال را واگذار می‌نماید.

‼به گزارش تجارت جنوب آنلاین امروز فراخوان واگذاری آن در روزنامه ایران و دنیای اقتصاد منتشر شده و این موضوع باعث سردرگمی کارکنان شده است.

با توجه به مبلغ فراخوان بعید است کسی بتواند زیر بار چنین کارخانه حاشیه داری برود و نهایتا به خود خریدار برخواهد گشت.

تلاش های بسیاری از سوی متولیان دولت در استان برای حفظ مدیریت و ثبات نیروی کار آن شده اما به نظر می رسد مالک فعلی وی دنبال امتیاز گرفتن بیشتری از دولت است.

بر اساس فراخوان اعلام شده متقاضیان خرید آلومینیوم المهدی و هرمزال تا پایان وقت اداری سه‌شنبه ۲۷ آذرماه می‌توانند نسبت به ارائه تضمین خرید و ارائه پیشنهاد اقدام فرمایند.