هفتاد و پنجمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان + فیلم

بندرعباس - این نشست در اتاق بازرگانی هرمزگان در شهر بندرعباس با حضور وزیر اقتصاد احسان خاندوزی برگزار شد.
Print Friendly, PDF & Email