مراسم بزرگداشت ورزش زورخانه‌ای پایگاه نهم شکاری بندرعباس

بندرعباس - مراسم بزرگداشت هفته فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای در پایگاه نهم شکاری بندرعباس برگزار شد.

Print Friendly, PDF & Email