عدالت در پرداخت‌ها مهمترین رکن برنامه هفتم است

تهران - عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، گفت: وقتی ما در برنامه هفتم واژه عدالت را به کار می‌بریم حتما عدالت در پرداخت‌ها یکی از اصلی‌ترین موضوعات ماست و این شاید مهمترین رکن این برنامه باشد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به مسئله عدالت در پرداختی‌ها و توجه به آن در برنامه پنجساله هفتم بیان کرد: اساس و اصل برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که دولت بر مبنای آن لایحه فوق را تنظیم و مجلس نیز براساس لایحه فوق که در ذیل سیاست‌های ابلاغی قرار دارد، قانون وضع می‌کند.

وی با بیان اینکه «پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت» براساس دستور و فرمان مقام معظم رهبری در تابلو و عنوان برنامه هفتم قرار گرفته است، تاکید کرد: وقتی ما در برنامه هفتم واژه عدالت را به کار می‌بریم حتما عدالت در پرداخت‌ها یکی از اصلی‌ترین موضوعات ماست و این شاید مهمترین رکن این برنامه باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم بار‌ها نشان داده اند که از شرایط تحریمی، مشکلات و جنگ بیمی ندارند و انقلابشان را رها نمی‌کنند، اظهار کرد: با این حال مردم نیز نشان داده اند که از برخی ناعدالتی‌ها نگران هستند و اعتراض می‌کنند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تصریح کرد: بنابراین ما باید در برنامه هفتم توسعه سیاست‌هایی را دنبال کنیم که خروجی آن بتواند اتفاقات مثبتی را در مسائل عدالت اجتماعی کشور رقم بزند که یکی از آن‌ها عدالت در پرداختی هاست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدالت در توسعه متوازن منطقه‌ای باید در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد، بیان کرد: همچنین عدالت در سرمایه‌های انسانی و عدالت در حوزه زیر ساخت‌های اقتصادی باید مدنظر این برنامه باشد؛ بنابراین برنامه هفتم محل توجه به این قبیل موضوعات است که ما تلاش داریم به صورت جدی به آن‌ها بپردازیم.