خبر خوب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای کادر درمان و بازنشستگان

کیش - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور طی بازدید از جزیره کیش گفت: هدف از این سفر بررسی میدانی از مناطقی است که خدمات بیمه‌ای و درمانی در آن صورت می‌گیرد. همچنین دو خبر خوب برای پرداخت تعرفه‌های کادر درمان و وام برای بازنشستگان عزیز داریم.
Print Friendly, PDF & Email