انعقاد تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی نیروگاه بندرعباس با دانشگاه هرمزگان

بندرعباس - مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه هرمزگان در راستای خدمات دانش بنیان و پروژه های تحقیقاتی خبر داد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، داریوش محمودی عنوان کرد: در راستای خدمات دانش بنیان و پروژه های تحقیقاتی و خدمات مشاوره ای، آموزشی و آزمایشگاهی، شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان و دانشگاه هرمزگان تفاهم نامه به امضاء رساندند.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: با امضای این تفاهم نامه ، نیروگاه بندرعباس و دانشگاه هرمزگان، تلاش خویش را جهت گسترش توان علمی در ارائه خدمات دانش بنیان و پروژه های تحقیقاتی و خدمات مشاوره ای، آموزشی و آزمایشگاهی در استان هرمزگان مبذول می کنند.

محمودی نیازسنجی و برنامه ریزی خدمات دانش بنیان و پروژه های تحقیقاتی و خدمات مشاوره ای، آموزشی و آزمایشگاهی را از اولویتهای این تفاهم نامه برشمرد و بیان کرد: همکاری در راستای توانمندسازی و توسعه بسترهای دانش بنیان و پژوهشی و تقویت ساختار تحقیق و توسعه برای نیروگاه بندرعباس، از مهم ترین موضوعات این تفاهم نامه است.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس استفاده از خدمات مشاوره ای کارشناسی و تخصصی اعضای هیئت علمی، محققان و مدیران ارشد دانشگاه هرمزگان، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی متقابل، مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه با واحدهای تحقیق و توسعه در نیروگاه بندرعباس به منظور تعریف دقیق عنوان ها و اولویت های پژوهشی، برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء توان دانش بنیان و ارائه سمینارها، دوره های تخصصی و کارگاههای آموزشی از دیگر موارد این تفاهم نامه است.

شایان ذکر است این تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت ۲ سال اعتبار داشته و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید است.