مناطق ویژه برای فسخ قرارداد واحدها مجوز کارگروه رفع موانع بگیرند

بندرعباس - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، گفت: مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی قبل از فسخ قراردادِ واحدهای صنعتی مجوز کارگروه رفع موانع تولید را بگیرند.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، عادل شهرزاد ظهر سه شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان با تاکید بر نقش بانک‌ها در رونق تولید، گفت: بانک‌ها باید تا آن‌جایی که امکان دارد از تملک واحدهای تولیدی که به هر دلیلی پرداخت اقساط‌شان عقب افتاده پرهیز کنند و همراهی بیشتر با واحدهای مشکل دار داشته باشند.

وی عنوان‌کرد: بانک‌ها نه بنگاه‌دار هستند و نه تولید کننده؛ بر همین اساس کل تلاش ما این است که واحدهای تولیدی مشکل دار را قبل از اینکه تملک شوند فعال‌سازی کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و هماهنگی‌های منطقه‌ای استانداری هرمزگان تاکیدکرد: مناطق ویژه اقتصادی خلیج‌فارس، انرژی‌بر پارسیان و شهرک‌های صنعتی قبل از هر گونه اقدامات حقوقی برای فسخ قراردادِ واحدهای صنعتی که دارای پیشرفت فیزیکی هستند حتماً باید موضوع را در کارگروه رفع موانع تولید طرح و برای اقدامات بعدی مجوز کارگروه را بگیرند.