پذیرش و تربیت ۳۰۸ نفر بهورز در استان هرمزگان

بندرعباس - رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تا پایان سالجاری 308 نفر بهورز جهت خدمت در خانه های بهداشت سطح استان پذیرش خواهند شد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، دکتر غلامعلی جاودان در تشریح برنامه پذیرش ۳۰۸ نفر بهورز در سال‌جاری گفت: در حال حاضر آزمون و مصاحبه ۹۰ نفر داوطلب شغل بهورزی انجام شده و در مرحله دوم نیز تعداد ۹۰ نفر جذب می شود. همچنین تعداد ۱۲۸ نفر نیروی قراردادی به جایگزینی بهورزان بازنشسته پذیرش خواهد شد.

وی در ادامه افزود: این ۳۰۸ نفر پس از طی دوره آموزشی دوساله در مراکز آموزش بهورزی سطح استان و کسب مهارت های لازم به عنوان کاردان بهورز در خانه های بهداشت شهرستان های رودان، بشاگرد، سیریک، بندرلنگه، بندرخمیر، پارسیان، بستک، میناب، قشم، جاسک، بندرعباس و حاجی آباد مشغول به خدمت خواهند شد.

دکتر غلامعلی جاودان در تشریح فعالیت یک بهورز در روستا اظهار داشت: یک بهورز در روستا به عنوان نیروی چند پیشه خدمات مامایی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت خانواده و مراقبت از گروه های سنی، سلامت روان، درمان های ساده علامتی، خدمات پیشگیری از بیماری های واگیر و غیرواگیر و … را به جمعیت تحت پوشش ارائه می دهد.

وی بیان کرد: مرکز آموزش بهورزی شهرستان بندرعباس به عنوان مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های آموزش سلامت معین استان در جهت توانمندسازی کارکنان حوزه بهداشت انتخاب تا هدف نهایی ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی درمانی در واحدهای ارائه دهنده خدمت محقق گردد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار داشت: در حال حاضر ۲۲۸ نفر دانشجو در مراکز آموزش بهورزی بندرعباس، میناب،بندرلنگه و قشم در حال تحصیل هستند.