موجودی سد کجکی برای رهاسازی بخشی از حقابه هیرمند کافی است

معاون وزیر نیرو گفت: مشاهدات ما نشان میدهد که مخزن سد کجکی به اندازه‌ای است که بتوان بخشی از حقابه هیرمند را به سمت ایران رهاسازی کرد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، محمد جوان‌بخت در خصوص مسئله هیرمند گفت: در معاهده ۱۳۵۰ مشخص شده ۸۲۰ میلیون متر مکعب به صورت سالانه از هیرمند وارد کشور شود و برای مصارف استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شود.

او ادامه داد: این موضوع در چند سال اخیر اتفاق نیفتاده و آب موثری از سوی افغانستان رها سازی نشده است. برای اجرای معاهده سازو کار کمیساران ایجاد شده و موضوع آن اجرای معاهده فی مابین است. یکی از پیش بینی‌ها این است که هر زمان به آمار و ارقام ارائه شده اقناع نشدیم درخواست بازدید از بالادست را میتوانیم داشته باشیم.

معاون وزیر نیرو گفت: پیش از این بازدید از سوی دولت افغانستان پذیرفته نمی‌شد و با اصرار‌هایی که انجام شد و پیگیری‌های وزارت امور خارجه بازدید به عمل آمد. انجام این بازدید در هر زمانی نمی‌تواند نظر ما را تامین کند و باید در ماه‌هایی که بیشترین آب دهی وجود دارد اتفاق بیفتد، اما اقدام طرف مقابل در رسیدن به توافق برای بازدید خوب بود.

او در خصوص نتیجه این بازدید گفت: گروه فنی ما مشاهده کردند که جریان آب به سمت سد کجکی برقرار است. موثر‌ترین اقدام کنترلی بازدید از مخزن سد است که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای موجودی مخزن این سد برای بخشی از معاهده کافی بود، اما از طرف افغانستان انجام نشد. طرف مقابل می‌گوید در شرایط فعلی که سد از مرز ایران ۶۰۰ کیلومتر فاصله دارد به دلیل شرایط خشکی رودخانه آب به ایران نمیرسد. پیگیری ما ادامه دارد و وزارت نیرو بخش فنی را دنبال می‌کند و هیچ وقت نا امید نیستیم.

Print Friendly, PDF & Email