گزارش ویدویی از تور تفریحی شیلات هرمزگان برای خبرنگاران

بندرعباس - با همت شیلات هرمزگان، تور تفریحی - گردشگری، به مناسب روز خبرنگار با حضور مدیرکل شیلات هرمزگان و اهالی رسانه برگزار شد.