امکان پرداخت بدهی های مراکز درمانی با تهاتر وجود دارد

بندرعباس - مدیر درمان استان هرمزگان از آمادگی این مجموعه برای انجام تهاتر در پرداخت بدهی های دانشگاه ها و مراکز درمانی خبر داد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، غلامعباس مومنی در این باره اظهارداشت: براساس تفاهم صورت گرفته با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) مقرر است مطالبات دارویی شرکتهای پخش هجرت توزیع داروپخش و پخش اکسیر از دانشگاه های علوم پزشکی کشور با مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی از سازمان تهاتر شود.

وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه برای تمام بدهی های دانشگاه ها، مراکز بیمه و شرکت های شستا امکان تهاتر وجود دارد.

مومنی ادامه داد: این فرصت با اعلام میزان بدهی مطالبات و مبلغ قابل تهاتر به مراکز بدهکار میسر می شود. شایان ذکر اینکه مراکز درمانی دانشگاهی می بایست نسبت به تسویه حساب باقیمانده بدهی خود به شرکت های دارویی اقدام لازم را اتخاذ کنند.