وصول ۲۸۰ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان

بندرعباس - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان از وصول 280 میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان از ابتدای سال تا پایان تیرماه سالجاری خبر داد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، خلیل قاسمی گفت: اولویت‌هایی در سال جاری برای حوزه معدن در نظر گرفته شده و به صورت عملیاتی و کاربردی، پیگیری می‌شود که مهمترین اولویت های این سازمان ، فعال سازی معادن راکد در سطح استان، تلاش برای رشد تولید معادن و همچنین وصول حقوق دولتی معادن در سال جاری و همچنین حقوق معوق سال‌های گذشته است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دررابطه با وصول حقوق دولتی اظهار داشت: بیش از۶۱۶ میلیارد ریال در سال گذشته و بیش از ۲۸۰میلیارد ریال نیز از ابتدای سالجاری حقوق دولتی معادن استان وصول شده است.

وی افزود: برگزاری مستمر مزایده معادن و تعیین تکلیف معادن کوچک نیز از دیگر برنامه‌ها و اولویت‌های کاری سال جاری است.

Print Friendly, PDF & Email