کار سازمانی نیاز به ذهنیت مشترک برای خلق زبان مشترک دارد

قشم - رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: یک سازمان برای رسیدن به هدف، نیازمند سرمایه های انسانی با ذهنیتی مشترک برای خلق یک زبان مشترک است.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، عادل پیغامی در جلسه شورای اداری این سازمان ضمن تاکید بر استفاده از روش های آموزشی و گفتگویی برای رسیدن به دستاوردهای واحد گفت: در یک سیستم، همه بخش ها باید دارای مرجع واحدی در حوزه آمار و ارقام باشند.

وی خواستار دقت عمل و بازبینی طرح های ارائه شده برای توسعه جزیره از سوی همه مدیران مسوول شد و افزود: برای داشتن یک طرح جامع موفق، بهتر است موارد مشابه و متفاوت طرح های ارائه شده پیشین مورد مداقه قرار گیرد.

در این جلسه، سیدمحمد قدسی، معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم به ارائه معرفی بخش های تحت امر خود از نظر کارکردی، عملکردی و سرمایه های انسانی پرداخت.

سعید بنی عامریان، مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد قشم نیز ضمن پرداختن به موضوعات بودجه و برنامه محور این سازمان، ظرفیت های منطقه آزاد قشم را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داد.

گفتنی است، در جلسه شورای اداری سازمان منطقه آزاد قشم، عصر امروز یک شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ با حضور مشاوران، معاونان و مدیران برگزار شد.

Print Friendly, PDF & Email