کمبود نیروی بومی در صنایع محلی

بندرعباس - مدیرعامل شرکت تولید ترشی آنام، یکی از مشکلات مجموعه خود را را عدم وجود نیروی انسانی ماهر دانست و گفت: نیروی بومی کار با صنعت را بلد نیست و این امر نیازمند آموزش است.
Print Friendly, PDF & Email