اعضای کمیسیون‌های شورای شهر بندرعباس مشخص شدند

بندرعباس - اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر بندرعباس در سال سوم شورا انتخاب شدند.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، نود و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس با دستور کار انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر برگزار شد که اعضای این کمیسیون‌ها بدین شرح است:

کمیسیون اقتصاد، برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری:

سیدمحمدرضا موسوی، مصیب نظری، حسن سالاری، یعقوب دبیری نژاد، اسماعیل رئیسی حسنلنگی

کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک:

فریده عامری، عبدالرضا حیدری، احمد کناری‌نژاد، یعقوب دبیری نژاد، اسماعیل بواشه

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی:

سیدمحمدرضا موسوی،عیسی عباسی، فریده عامری سیاهویی، عبدالرضا حیدری، احمد عامری سیاهویی

کمیسیون معماری و شهرسازی:

عبدالرضا حیدری،مصیب نظری، یعقوب دبیری نژاد، فریده عامری سیاهویی، عیسی عباسی

کمیسیون سلامت و بهداشت و خدمات شهری:

عیسی عباسی، فریده عامری، سیدمحمدرضا موسوی،عبدالرضا حیدری، مصیب نظری

کمیسیون نظارت، ارزیابی و حقوقی:

یعقوب دبیری نژاد، عیسی عباسی، فریده عامری،سیدمحمدرضا موسوی، عبدالرضا حیدری

Print Friendly, PDF & Email