شماره ۸۶ ماهنامه تجارت جنوب منتشر شد

ماهنامه (اقتصادی، اجتماعی) «تجارت جنوب»، شماره 86 با گسترۀ توزیع در استان‌های هرمزگان، کرمان فارس، بوشهر و خوزستان منتشر شد.

شماره ۸۶ ماهنامه تجارت جنوب، شهریورماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

برای مطالعه و دانلود می‌توانید از طریق «لینک» اقدام کنید.

 

در شماره ۸۶ چه می‌خوانید:

در بخش یادداشت، نوشته‌‌ی حسین روحی را با عنوان «شأن مردم معطلی در ‌جایگاههای سوخت نیست » می‌خوانید.

یادداشت اختصاصی سردبیر را نیز با عنوان «رنج قشم» می‌خوانید.

 

در بخش اقتصادی می‌خوانید:

انتخابات هیات رئیسه )نواب( کمیسیون انرژی، محیط زیست برگزار شد
محکومیت دومین عملیات تروریستی در شاهچراغ
از ظرفیت هرمزگان برای توسعه ملی استفاده شود
توانمندسازی زنان کارآفرین در دستور کار قرار دارد
فوالد هرمزگان دارای پیشرفتهترین تکنولوژی تولید در کشور
افزایش ۴۸ درصدی سودآوری فوالد هرمزگان
به دنبال ساخت مرکز حرفهای ورزشی در هرمزگان هستیم
طرح های بزرگ دریایی در سفر ریاست جمهوری بهره برداری می شود

 

در بخش اجتماعی می‌خوانید:

پیشکسوتان رسانه هرمزگان تجلیل شدند
قشم ثروت مغفول و فرصت نادیده انگاشته شده است
دغدغه اصلی خبرنگاران، جامعه و مردم هستند
رسانـه ها در تحقق بـرنـامه ها ، وزارت بهداشت را همراهی کنند
نقش کلیدی خبرنگاران در توسعه جامعه انکار ناپذیر است
هشدار تأمین اجتماعی پیرامون پیامک های جعلی
زن می تـواند بـه اجـسام مـرده زندگی ببخشد

Print Friendly, PDF & Email