گزارش ویدیویی از رژه بزرگ نیروهای مسلح در بندرعباس

بندرعباس - رژه بزرگ نیروهای مسلح با سخنرانی رئیس مجلس در کنار سواحل خلیج فارس در بندرعباس برگزار شد.