هفتاد تن کالای قاچاق امحا شد

بندرعباس - رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان گفت: طرح امحای کالاهای قاچاق در استان هرمزگان عملیاتی شد. در این طرح 70 تن کالا به ارزش 65 میلیارد تومان امحا شد.
Print Friendly, PDF & Email