ضرب الاجل رئیس شورای شهر به شهرداری بندرعباس

بندرعباس - رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با تعیین ضرب الاجل از شهردار خواست برای حل مشکل تسری ضوابط پیمانی کارکنان و کارگران شهرداری بندرعباس اقدام نماید.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین ، مصیب نظری عنوان کرد: به شهرداری یک هفته فرصت داده میشود که نسبت به حل مشکل تسری ضوابط پیمانی اقدام نموده و گزارش آن را به شورای شهر اعلام نماید.

وی ادامه داد: طی روزهای اخیر وبمحض اطلاع از مشکل و نارضایتی ایجاد شده برای پرسنل شهرداری، بلافاصله موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت و تاحصول نتیجه مطلوب این پیگیری ادامه خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد:شورا و شهرداری باید امنیت شغلی کارکنان و کارگران شهرداری را تامین نموده و از حقوق کارگران زحمتکش و کارمندان پرتلاش شهرداری صیانت نماید.

Print Friendly, PDF & Email