آموزش ۲۸ هزار نفر در شش ماهه اول سال

بندرعباس - مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان هرمزگان گفت: درشش ماهه اول سال بیش از 28 هزار نفر در رشته‌های گوناگون آموزش دیدند.
Print Friendly, PDF & Email