برگزاری اولین کورس بهاره سال ۹۸ در بندرلنگه

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، نایب رئیس و دبیرهیئت سوارکاری استان هرمزگان گفت: اولین دوره کورس بهاره در سال ۹۸ روزجمعه ۳۰ فروردین ۹۸ باشرکت ۲۳ راس اسب و چابکسوارانی ازشهرستانهای بندرلنگه، بندرعباس، بستک، میناب، قشم، لامرد، گراش درپیست سوارکاری روستای بندرمعلم برگزارشد. حسین روحی ادامه داد: رقابتها در چهارگروه انجام شد (سه گروه شش […]

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، نایب رئیس و دبیرهیئت سوارکاری استان هرمزگان گفت: اولین دوره کورس بهاره در سال ۹۸ روزجمعه ۳۰ فروردین ۹۸ باشرکت ۲۳ راس اسب و چابکسوارانی ازشهرستانهای بندرلنگه، بندرعباس، بستک، میناب، قشم، لامرد، گراش درپیست سوارکاری روستای بندرمعلم برگزارشد.

حسین روحی ادامه داد: رقابتها در چهارگروه انجام شد (سه گروه شش رأس اسب ویک گروه پنج رأس اسب) باهم به رقابت پرداختند که درنهایت ۸ سواکار به مرحله فینال راه یافتند.

وی تصریح کرد: این دوره از مسابقات در دو رده اسبهای بومی و فلات ایران برگزار شد که استان هرمزگان تمام مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص داد.

نایب رئیس و دبیرهیئت سوارکاری استان هرمزگان در خصوص نفرات برتر این مسابقه گفت: اسب کولاک باچابکسواری حسن سرپرست از بندرکنگ اول، اسب هومن باچابکسواری دریابر از بستک در مقام دوم و اسب سالارخان باچابکسواری امیدیاری ازبندرلنگه در مقام سوم ایستاد.

درپایان توسط روحی نایب رئیس و دبیرهئیت، خادمی مسئول برگزارمسابقات هئیت سوارکاری هرمزگان، آقایان راشد رحمانی دهیار روستای بندرمعلم، حسن محمدپور ازمعتمدین وخیرین روستای بندرمعلم که تمامی هزینه های این مسابقه رابرعهده داشت؛ جوایز ارزنده ایی به سوارکاران اول تاسوم اهداء شد.

جوایز:

نفراول۱۵میلیون ریال

نفردوم ۱۰ میلیون ریال

نفرسوم ۵ میلیون ریال

جوایز تماشگران:

۱۰ جایزه یک میلیون ریالی که میان تماشاگران مسابقه به قید قرعه اهدا خواهد شد.