پلیس خدمت‌گذار مردم

بندرعباس - فرمانده انتظامی استان هرمزگان در مصاحبه با تجارت جنوب آنلاین گفت: در تلاش هستیم تا با تمام توان خود به مردم خدمت کنیم. نیروی انتظامی خادم مردم است. از همین رو، شعار ما شهروند قانون‌مدار، پلیس خدمت‌گذار است.
Print Friendly, PDF & Email