بازدید مدیرکل بازرسی استان از تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس

بندرعباس - مدیرکل سازمان بازرسی استان هرمزگان به همراه قائم مقام شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به همراه کارشناسان سازمان بازرسی از روند توسعه و پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس و انتقال پساب به صنایع غرب بازدید کرد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، مدیرکل سازمان بازرسی استان هرمزگان به همراه قائم مقام شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به همراه کارشناسان سازمان بازرسی از روند توسعه و پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس و انتقال پساب به صنایع غرب بازدید کرد.

در همین راستا و با هدف جلوگیری از ورود پساب به دریا و بهره برداری از ظرفیت آن برای مصارف غیر شرب، قراردادی با تعدادی از صنایع بزرگ غرب بندرعباس در قالب تفاهم نامه آبفا با شرکت توسعه و زیرساخت خلیج فارس منعقد شده است که می بایست طبق برنامه زمان بندی به سرانجام برسد.

با تکمیل این پروژه که تاثیرات اجتماعی به سزایی خواهد داشت، تمامی فاضلاب تصفیه شده به صنایع غرب بندرعباس منتقل می شود.

محمد اسمی در این روز، ضمن بازدید از ایستگاه های پمپاژ، خط انتقال حاشیه خور وروند توسعه تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس، اهمیت و حساسیت تصفیه تکمیلی فاضلاب و انتقال پساب برای مصارف غیر شرب را مورد تاکید قرار داد.

وی با قدردانی از تلاش های آبفا و دست اندرکاران این پروژه، بر تسریع در روند اجرایی پروژه در زمان مقرر با هدف تحقق مطالبه شهروندان تاکید کرد.

Print Friendly, PDF & Email