سومین اجلاسیه مجمع روسای کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی شوراها برگزار شد

بندرعباس - سومین اجلاسیه مجمع روسای کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی شوراها و ششمین اجلاسیه شهرهای حماسه ساز انقلاب اسلامی با حضور روسای کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی شوراهای شهر کشور برگزار شد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، عیسی عباسی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر بندرعباس در سومین اجلاسیه مجمع رؤسای کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی مراکز کلانشهرها و ششمین اجلاسیه شهرهای حماسه ساز انقلاب اسلامی که به میزبانی شورای شهر تهران برگزار شد، حضور یافت.

این گزارش می افزاید: در بخش پنل های تخصصی در حوزه آسیب های اجتماعی به ۴ موضوع قراگاه اجتماعی، طرح ۹ گام تربیتی، درمانی، آموزشی ویژه معتادین متجاهر، طرح استعدادیابی تربیتی کودکان کار و کارآفرینی اقشار در معرض آسیب و آسیب دیده، پرداخته شد و بر اساس موافقت اعضاء مجمع، مقرر شد این طرح ها در حوزه آسیب های اجتماعی از طریق شورای عالی استان ها جهت اجرا به مراکز استان ها ابلاغ گردد.

در پنل تخصصی زنان و خانواده، ۶ طرح با موضوعات مدل مشارکت زنان در محلات شهر تهران، مدل توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، طرح مشارکت دختران کنشگر اجتماعی، طرح مشاغل خانگی، طرح تهران شهر خانواده و چالش های حوزه زنان و خانواده در ساختار، زیرساخت و بودجه ارائه گردید و بر اساس موافقت اعضاء مجمع مقرر شد این طرح ها از طریق شورای عالی استان ها جهت اجرا به مراکز استان ها مطرح می شود.

همچنین در پنل تخصصی حوزه ورزش و تفریحات سالم ۳ طرح شامل قراگاه تعلیم و تربیت با محوریت ورزش و توسعه ورزش مساجد، الگوهای تفریحات سالم ورزشی، معرفی رویدادهای تفریحی و رقابتی اقشار و گروه های خاص مورد بررسی قرارگرفت و بر اساس موافقت اعضاء مجمع مقرر شد این طرح ها از طریق آن شورا به مراکز استان ها ابلاغ خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email