پیگیری قوه قضاییه برای حل چالش اسناد رفسنجان در جزیره قشم

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در حال پیگیری چالش اسناد رفسنجان هستیم؛ امید داریم به زودی در کمیسیون‌های مربوطه طبق قانون این چالش برطرف شود.
Print Friendly, PDF & Email