یک هرمزگانی عضو هیأت مدیره اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداری های کشور شد

بندرعباس - رئیس سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس، به عنوان عضو هیأت مدیره اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهرداری های کشور انتخاب شد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین،  مجمع اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهرداری های کشور  با حضور روسای سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداریهای سراسر کشور برگزار شد.

در این انتخابات حمیدرضا حیدری‌پوری رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس، موفق به کسب رای از روسای سازمان‌های سراسر کشور شد و به عضویت هیأت مدیره اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهرداری های کشور درآمد.

گفتنی است؛ فعالیت تمامی کامیون‌، کامیونت، وانت، انبار و جابجایی کلیه بارهای درون شهری و همچنین حمل و نقل مسافر در حوزه اتوبوسرانی و تاکسیرانی با مدیریت سازمان‌های حمل و نقل بار و مسافر شهرداری‌های هر شهر صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است این اتحادیه به جهت حجم فعالیت های باری در شهرهای کشور با هدف رفع موانع و ساماندهی موارد بار در سراسر کشور تشکیل گردیده است

Print Friendly, PDF & Email