تسهیل گری تجارت قشم براساس ضوابط و مقررات

قشم - در دیدار رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و معاون برنامه ریزی، توسعه، مدیریت منابع و امور استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور بر ضرورت تسهیل فرآیندهای مربوط به تجارت براساس ضوابط و قوانین تاکید شد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، عادل پیغامی در این جلسه با اشاره به ویژگی های جزیره قشم و مطالبات بازرگانان، برخی محدودیت ها و بخشنامه های موجود را در تعارض با ماموریت های ذاتی این منطقه آزاد دانست و بر ضرورت همراهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت تسهیل گری امور تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین تاکید کرد: متاسفانه در سال های گذشته ایجاد برخی محدودیت ها و تعارضات قانونی موجب بی انگیزه شدن سرمایه گذاران و رونق تجارت از مبادی غیررسمی شده است که با تسهیل گری و اجرای مقررات می توان ضمن ایجاد شفافیت شرایط را برای رونق تولید و تجارت در قشم فراهم نمود.

براساس این گزارش، معاون برنامه ریزی، توسعه، مدیریت منابع و امور استان های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور نیز در این جلسه بر همراهی و همکاری این ستاد جهت تسهیل گری تجارت و پاسخگویی به مطالبات تجار و بازرگانان قشم تاکید داشت.

Print Friendly, PDF & Email