شماره ۲۱ ماهنامه (الکترونیکی غیر برخط) خورشید جنوب منتشر شد

بیست و یکمین شماره از ماهنامه الکترونیکی غیر برخط خورشید جنوب در روز شنبه، 29 مهرماه 1402 منتشر شد.

شماره ۲۱ ماهنامه خورشید جنوب، روز شنبه، ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

برای دانلود و مطالعه روی «لینک» کلیک کنید.

 

تیترهای که در این شماره می‌خوانید:

تور رسانه‌ای عدالت اجتماعی قوه قضائیه به هرمزگان رسید
بخش خصوصی مظلوم و تنهاست
انتقال آب از رودخانه کندر: فاجعه‌ای در سکوت
مهدی آباد قین بر سکوی قهرمانی ایستاد
تحصیل در مدرسه بدون امکانات

Print Friendly, PDF & Email