برگزاری جشن گلریزان در بندر خمیر

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، جشن گلریزان در شهرستان بندرخمیر با حضور خدابندلو ریاست دادگستری شهرستان، میرهاشم خواستار فرماندار، سالاری معاون و کارشناس حقوقی نمایندگی ستاد دیه استان و جمعی از خیرین و نیکوکاران شهرستان بندر خمیر برگزار شد.

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، جشن گلریزان در شهرستان بندرخمیر با حضور خدابندلو ریاست دادگستری شهرستان، میرهاشم خواستار فرماندار، سالاری معاون و کارشناس حقوقی نمایندگی ستاد دیه استان و جمعی از خیرین و نیکوکاران شهرستان بندر خمیر برگزار شد.

Print Friendly, PDF & Email