بندر پارسیان، فرصت تازه سرمایه‌گذاری

مدیر بندر منطقه ویژه پارسیان گفت: بندر پارسیان با پتانسیل‌های خود، فرصت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری است.