شناگران آکادمی هفت تیر بندرعباس خوش درخشیدند

بندرعباس - دبیر هیات شنا استان هرمزگان از درخشش شناگران آکادمی هفت تیر بندرعباس نماینده هیات شنای استان هرمزگان در مسابقات جنوب کشور خبرداد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین،ایوب عامری سیاهویی از درخشش شناگران آکادمی هفت تیر بندرعباس نماینده هیات شنای استان هرمزگان در مسابقات جنوب کشور خبرداد.

وی گفت: ۲۱ شناگر آکادمی هفت تیر بندرعباس که در مسابقات جنوب کشور در جهرم شرکت کرده بودند با دست پر برگشتند.

عامری افزود: در این مسابقات رده سنی ۱۱ تا ۱۷ سال شناگران برتر جهرم الف، هفت تیر هرمزگان، سوییم لند شیراز، نفت امیدیه، جزیره کیش، آکواتیس بوشهر، شهید نشاط کرمان، هیات شنای هفشجان به رقابت پرداختند.

در رده سنی ۱۵-۱۷ سال، کیان شریفیان، دانیال سلجوقی، ایلیا لیاقت، سبحان امانی، امیرمهدی حسینی، آریا مرادپور، هومن سهرابی، آریا سعیدی شرکت کردند که این نتایج بدست آمده:

کیان شریفیان دو مدال طلا ۵۰ و ۱۰۰ متر کرال سینه و یک مدال نقره ۵۰ متر پروانه کسب کرد.

دانیال سلجوقی دو مدال برنز ۱۰۰ و ۲۰۰ متر کرال سینه و مدال نقره ۱۰۰متر قورباغه به دست آورد.

کیان شریفیان مدال برنز ۱۰۰متر پروانه را صاحب شد.

ماده ۴۱۰۰ متر آزاد تیمی مدال نقره توسط کیان شریفیان،دانیال سلجوقی،ایلیا لیاقت،امیرمهدی حسینی به دست آمد. در ماده ۴۵۰ مختلط تیمی مدال نقره گردن آویزایلیا لیاقت،دانیال سلجوقی،کیان شریفیان وسبحان امانی شد.

در رده سنی ۱۳-۱۴ سال که علی اکبر امیری، احسان حدادیان، پارسا حسینی، اهورا رحیمی، هومن دریانورد، علی جبارزاده، آراد علیخانی حضورداشتند.

نتایج شناگران بندرعباس اینگونه رقم خورد: علی اکبر امیری یک مدال طلا ۵۰ متر کرال سینه و یک مدال نقره ۱۰۰ متر کرال سینه، یک مدال نقره ۵۰ متر کرال پشت به دست آورد.

پارسا حسینی یک مدال نقره ۲۰۰متر کرال سینه و یک مدال برنز ۲۰۰ متر مختلط و مدال برنز ۱۰۰ متر پروانه به گردن آویخت.

درماده ۴۱۰۰ متر آزاد تیمی مدال نقره توسط علی اکبر امیری،پارسا حسینی، احسان حدادیان،اهورا رحیمی به دست آمد. در ماده ۴۵۰ مختلط تیمی مدال برنز گردن آویزعلی اکبر امیری ،احسان حدادیان ،پارسا حسینی واهورا رحیمی شد.

همچنین دررده سنی ۱۱-۱۲ سال، رادین جعفری، صدرا حبیب نیا، آتبین گودرزی، پویا جوادپور، امیرسعید عوض زاده، امیرعباس علیزاده با رقبا به رقابت پرداختند: رادین جعفری صاحب دو مدال نقره ۵۰ و ۱۰۰ متر پروانه شد.صدرا حبیب نیا مدال برنز ۵۰ و ۱۰۰متر پروانه و مدال برنز ۲۰۰ متر کرال سینه را به گردن آویخت.

رادین جعفری مدال برنز ۱۰۰ متر کرال سینه را مال خود کرد.

درماده ۴*۱۰۰ آزاد تیمی شناگران بندرعباس متشکل رادین جعفری، پویا جوادپور،آتبین گودرزی،صدرا حبیب نیا به مقام چهارم رسیدند.
وحید هاشم پورو علی درگاهی به عنوان مربی ، حدادیان و سلجوقی نیز سرپرستان تیم اعزامی بودند.

Print Friendly, PDF & Email