امکان بورسیه دانشجویان دکتری در دانشگاه فرهنگیان فراهم شد

دانشجویان مشغول به تحصیل دوره دکتری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور می‌توانند متقاضی بورسیه دانشگاه فرهنگیان شوند.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم جهت تأمین هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی از جمله دانشگاه فرهنگیان اقدام به بورسیه نمودن متقاضیان واجد شرایط در طول باقی مانده دوره تحصیلی دکتری دانشجویان داخل و خارج از کشور می‌کند.

این سازمان اعلام کرد در نظر دارد براساس «آیین نامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی» و با توجه به مصوبه شورای مرکزی بورس جهت تامین اعضای هیات علمی مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه بزرگمهر قائنات در رشته گرایش‌های مورد نیاز در فایل پیوست از بین دانشجویان دکتری خارج از کشور و دانشجویان دکتری داخل کشور که پیشنهاده خود را دفاع کرده اند، بورس اعطاء نماید.

داوطلبان واجد شرایط می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه جاری با مراجعه به آدرس https://sib.saorg.ir سامانه یکپارچه بورس سازمان امور دانشجویان، گزینه سبد جامع بورس تحصیلی، بورس سال آخر نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

تکنولوژی آموزشی، سنجش و اندازه گیری، سنجش و اندازه گیری روان سنجی، تربیت اسلامی، رشته و گرایش‌های حوزوی و دانشگاهی، علوم انسانی مرتبط با تعلیم و تربیت اسلامی، آموزش علوم اجتماعی، جامعه شناسی، جامعه شناسی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارتباطات، مبانی نظری اسلام، تاریخ و تمدن اسلامی، هنر اولویت با حیطه‌های نقاشی، گرافیک، صنایع دستی و هنر‌های تجسمی از جمله محور‌هایی است که دانشجویان می‌توانند بورسیه هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شوند.