با دخالت تعزیرات حکومتی استان محقق شد؛

جریمه موسسه خدمات درمانی البرز برای دریافت هزینه مازاد بر تعرفه از بیماران

کرج - مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از جریمه نقدی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی موسسه خدمات درمانی و پزشک متخلف به دلیل گرانفروشی خبر داد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از کرج، حمیدرضا کیوانفر اظهار کرد: با شکایت شاکیان خصوصی پرونده این موسسه درمانی و پزشک متخلف برای دریافت هزینه مازاد بر تعرفه به ارزش ۵۷۱ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده ، اتهام انتسابی را محرز و پزشک متخلف را علاوه بر پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال در حق شاکی به پرداخت ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

کیوانفر گفت: شعبه رسیدگی کننده، موسسه درمانی را علاوه بر  توبیخ کتبی  و درج  پرونده پزشکی موسسه درمانی و پرونده پزشکی پزشک متخلف، به پرداخت ۳۷۱  میلیون ریال در حق شاکیان و پرداخت ۳ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف، محکوم کرد.

مدیرکل افزود: با شکایت سه شاکی خصوصی و بررسی بازرسان دانشگاه علوم پزشکی و کمیسیون ماده ۱۱، گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

Print Friendly, PDF & Email