با پیشنهاد استانداری زنجان و تأیید وزیر کشور؛

گیلوان از روستا به شهر تبدیل شد

زنجان - با پیشنهاد استانداری زنجان و تأیید وزیر کشور گیلوان در شهرستان طارم استان زنجان از روستا به شهر تبدیل شد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از زنجان، با پیشنهاد استانداری زنجان و تأیید وزیر کشور با تبدیل بخش گیلوان شهرستان طارم به شهر موافقت شد.

در اجرای تبصره ۵ ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، با پیشنهاد تبدیل روستای گیلوان، مرکز بخش گیلوان شهرستان طارم، به شهر موافقت شد.

از این پس، این روستا در تقسیمات کشوری با عنوان شهر شناخته می‌شود و با دستورات بعدی باید نسبت به انتخاب شهردار برای شهر اقدام می شود.

به گزارش ایلنا؛ استان زنجان دارای ۸ شهرستان، است که عبارتند از زنجان، ابهر، سلطانیه، طارم، ایجرود، ماهنشان، خدابنده و خرمدره است  و ۱۹ بخش و ۱۲۱۰ آبادی است که از این تعداد، ۹۷۸ آبادی دارای سکنه و بقیه خالی از سکنه می‌باشند و گیلوان نیز تا به امروز بعنوان یکی از روستاهای شهرستان طارم به مرکزیت آب بر در شهرستان طارم بوده است که با این دستور تبدیل به شهر می شود.

Print Friendly, PDF & Email