انتخاب اعضای جدید کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گلستان

گلستان - در مجمع عادی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گلستان اعضای جدید هیئت مدیره و بازرس این کانون انتخاب شدند.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین،جلسه هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گلستان با حضور آقایان روح اله تجری، مجیدمتقی، قاسم خاکباز، جواد دنکوب و ادریس جعفریان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ برگزار شد.

در این جلسه سمت های کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گلستان مشخص شدند که آقای روح الله تجری بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای مجید متقی نایب رئیس هیات مدیره و آقای جواد دنکوب خزانه دار هیات مدیره و آقای قاسم خاکباز دبیر هیات مدیره کانون انتخاب شدند.