مدیرعامل آبفای هرمزگان خبر داد؛

فعالیت ۲۳ آزمایشگاه برای کنترل کیفیت آب و فاضلاب هرمزگان

هرمزگان - مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: در حال حاضر 23 آزمایشگاه کنترل کیفیت آب و فاضلاب در استان فعالیت دارند.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین از هرمزگان، عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه آزمایشگاه های تخصصی کنترل کیفیت آب و فاضلاب بر اساس آخرین روش های آزمون بین المللی، مسئولیت پایش و کنترل کیفیت آب آشامیدنی در شهر ها و روستا های استان را بر عهده دارند، افزود: به منظور نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی مطابق الزامات استاندارد های ملی ۱۲ باب آزمایشگاه باکتریولوژی، ۳ باب آزمایشگاه بیولوژی، ۶ باب آزمایشگاه فیزیکو شیمیایی، ۱ باب آزمایشگاه ریزآلاینده آلی و۱ باب آزمایشگاه ریزآلاینده معدنی در استان وظیفه نمونه برداری و انجام آزمون های تخصصی کنترل کیفیت آب و پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب را عهده دار می باشند.

وی افزود: اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025 آزمایشگاه کنترل کیفیت مرکزی و آزمایشگاه میکروبیولوژی شهرستان میناب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با هدف پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت جهت اجرای صلاحیت انجام آزمون ها و همچنین نمونه برداری تا آزمایشگاه بتواند خدمات خود را با بهترین کیفیت به مشتریان ارائه نماید.

حمزه پور با اشاره به اینکه اخذ گواهینامه اجرای برنامه ایمنی آب (WSP)در ۳ شهر و ۲ روستا به عنوان یک سیستم مدیریت جامع و یکپارچه بر پایه ارزیابی و مدیریت ریسک که در تمامی سامانه های آبرسانی می تواند تامین آب سالم به صورت پایدار را تضمین نماید، تصریح کرد: اهداف این برنامه که از حوضه آبریز تا نقطه مصرف را شامل می شود، پیشگیری از آلودگی در مدت ذخیره سازی، توزیع و مصرف است.

مدیرعامل آبفا در پایان مطلوبیت کلرسنجی در بخش شهری را ۹۸٫۳۳ درصد، در بخش روستایی ۹۱٫۵۶ درصد و همچنین مطلوبیت کدورت سنجی در بخش شهری ۹۸٫۳۷ درصد و در بخش روستایی ۹۸٫۵ درصد عنوان کرد.