وزیر کشور:

زنجیره‌های ارزش در چهارمحال و بختیاری با قوت اجرا شود

چهارمحال و بختیاری - وزیر کشور گفت: تولید بادام و ماهیان سردآبی از زنجیره های ارزش در چهار محال و بختیاری محسوب می شود که باید با قوت اجرا شود.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، زنجیره ارزش شامل مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت به‌صورت زنجیروار انجام می‌گیرد تا به خلق ارزش منجر شود.

بر این اساس هر واحد تولیدی و صنعتی یا کشاورزی یک جایگاه در زنجیره ارزش را به خود اختصاص می‌داد که حمایت از آن باعث تقویت واحدهای تولیدی دیگر می‌شود

احمد وحیدی عصر شنبه در حاشیه بهره برداری از طرح سردخانه دومداره بروجن با اشاره به ایجاد زنجیره ارزش بادام در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با توجه به ظرفیت این استان در بخش آبزی پروری؛ راه‌اندازی زنجیره ارزش آبزیان برای استفاده از این قابلیت الزامی است.

وی یادآور شد: افزون بر این ایجاد زنجیره ارزش در ۲ یا چند محصول دیگر در چهارمحال و بختیاری نیز در دستور کار است.

وزیر کشور سیب زمینی و سیب درختی را محصول غالب شهرستان بروجن عنوان کرد و گفت: وجود سردخانه برای نگهداری محصولات کشاورزی به خصوص در این شهرستان که بخشی از محصول باید خارج از فصل به فروش برسد، الزامی است.

وی افزود: تاسیس سردخانه پنج هزارتنی ۲ مداره بروجن ظرفیت خوبی برای نگهداری محصولات کشاورزی این استان به شمار می‌رود.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، این سردخانه با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی احداث شده که از این مبلغ ۲۶۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و ۲۴۰ میلیارد ریال از محل آورده متقاضی تامین و هزینه شده است.

با راه‌اندازی این سردخانه دومداره ۱۰ نفر فرصت شغلی مستقیم و ۵۰ نفر فرصت شغلی غیرمستقیم در چهارمحال و بختیاری فراهم شد.

تولید تخم چشم‌زده ماهی قزل‌آلا به‌ عنوان نخستین حلقه زنجیره اقتصادی شیلات به شمار می‌رود و با تکمیل این زنجیره و تولید داخلی بچه ماهی با کیفیت از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌شود.

دومین حلقه زنجیره اقتصادی شکل گرفته در بخش شیلات را مزارع پرورش ماهی است که امروز مزرعه‌های پرورش ماهی چهارمحال و بختیاری با تولید ۳۰ هزار تن ماهی‌قزل آلا به دلیل برخورداری از بکرترین منابع آبی دنیا به عنوان بهترین مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای کشور و دنیا معروف هستند.