اعلام شاخص ها و معیارهای تعیین افراد برای خدمت در دولت چهاردهم

دفتر رئیس جمهور منتخب در اطلاعیه ای ضمن قدردانی از حضور مردم ایران، شاخص ها و معیارهای تعیین افراد برای خدمت در دولت چهاردهم را اعلام کرد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، در این اطلاعیه، ۱۸ شاخص و معیار برای انتخاب برترین ها اعلام شده که برخی از آنها به این شرح است:

۱. اعتقاد به قانون اساسی و اسناد بالادستی
اشتهار به پاکدستی، شجاعت و صداقت
داشتن نگرش ملی
دوری از گرایش‌های جناحی، قومی، مذهبی و منطقه ای

۲. باور به ضرورت توسعه عدالت
باورمند به ایده صدای بی صدایان و تحقق مطالبات زنان، جوانان و اقوام
۳. باور به ضرورت همگرایی، وفاق و انسجام ملی
۴. معتقد و عامل به تخصص گرایی و شایسته گزینی
۵. باورمند به ضرورت همراهی و توأمانی مقاومت و انعطاف در سیاست خارجی
و اعتقاد به کار کارشناسی

مشروح اطلاعیه دفتر رئیس جمهور منتخب آقای پزشکیان متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

Print Friendly, PDF & Email